Typy přírubových spojů

Tabulky norem pro přírubová těsnění

Hrubá čelní plocha

Hladká těsnící lišta

Pero a drážka

Nákružek a výkružek