Podpora

3.1.2017

SKLADOVÁNÍ

Skladování vláknitopryžových těsnících desek
Doporučené skladovací podmínky:

Suché a tmavé skladovací prostory
Skladovací teplota od -10°C do +25°C, při …

Podpora
2.1.2017

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Prodávající, obchodní společnost CzechStar s.r.o, IČ:25314017 DIČ:CZ25314017, se sídlem Hodonín, Brněnská 40, PSČ 695 20 (dále …

Podpora