CzechStar s.r.o.

Ochrana osobních údajů

Používání našich webových stránek

Společnost CzechStar, s.r.o. se sídlem Brněnská 40, 695 20 Hodonín, IČ: 25314017, DIČ CZ25314017, je právnická osoba podnikající dle obchodního zákoníku zapsaná v obchodním rejstříku, která zpracovává v případě vaší poptávky služeb ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, osobní údaje. Při zadávání objednávky nebo vyplnění kontaktního formuláře na našich webových stránkách poskytujete své osobní údaje, a tím zároveň souhlasíte s jejich zpracováním a shromažďováním společností CzechStar, s.r.o. v rozsahu a účelům níže uvedeným, a to až do doby vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. 

Co jsou osobní a další údaje

Osobní údaje jsou ty údaje, které nám dobrovolně poskytujete v rámci vyplnění objednávky či registrace. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní osobu. Osobními údaji jsou zejména, avšak nikoliv výlučně, jméno a příjmení, adresa, IČO, DIČ, telefon, e-mail.

Další údaje, které získáváme automaticky v souvislosti s využíváním webového rozhraní, jsou IP adresa, typ prohlížeče, zařízení a operačního systému, doba a počet přístupů na webové rozhraní, informace získané pomocí souborů cookies a další obdobné informace. Upozorňujeme, že tyto další údaje můžeme získávat i bez registrace a bez ohledu na to, zda na webovém rozhraní nakupujete nebo ne.

Správce osobních údajů

Správce osobních údajů je společnost CzechStar, s.r.o. se sídlem Brněnská 40, 695 20 Hodonín, IČ: 25314017, DIČ CZ25314017, je právnická osoba podnikající dle obchodního zákoníku zapsaná v obchodním rejstříku. Seznam osobních údajů, které zpracováváme, jsou: jméno a příjmení, titul, e-mail, IČO, DIČ, fakturační a doručovací adresa, telefonní číslo, název firmy a její sídlo.

Účel zpracování osobních údajů

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Výše zmíněné osobní údaje je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů. Tyto osobní údaje budou společností CzechStar s.r.o. zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a společností CzechStar s.r.o., nejdéle 1 rok od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

Zpracování osobních údajů je prováděno výhradně společností CzechStar s.r.o.

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  1. požadovat po nás informaci o tom, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  2. požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  3. požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – výmaz osobních údajů však povede k ukončení smlouvy.
 

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se na nás obraťte na info@czechstar.cz, nebo kontaktujte Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Použití cookies

Společnost CzechStar s.r.o. používá na této webové stránce cookies, které jsou zde užity za účelem měření návštěvnosti webových stránek a dalšího provozu. Podrobné informace o souborech cookies používaných těmito webovými stránkami lze najít na odkazu Zásady cookies.