CzechStar s.r.o.

SKLADOVÁNÍ

Skladování vláknitopryžových těsnících desek

Doporučené skladovací podmínky:

 • Suché a tmavé skladovací prostory
 • Skladovací teplota od -10°C do +25°C, při vyšších teplotách hrozí ztvrdnutí těsnících desek
 • Relativní vlhkost vzduchu 50-60%
 • Neskladujte těsnící materiály v blízkosti zdrojů sálavého tepla (radiátory,horkovodní potrubí, teplovodní jednotky)
 • Chraňte před přímým slunečním světlem, UV záření může způsobit zkřehnutí těsnících desek
 • Skladujte ve vodorovné poloze na pevném podkladu a v původním obalu

Doporučená doba skladovatelnosti:

Při dodržování uvedených podmínek je skladovací doba 2 roky.

 

Skladování statických isolačních šňůr DGS a DXS

Doporučené skladovací podmínky:

 • Suché a tmavé skladovací prostory
 • Skladovací teplota od -10°C do +30°C
 • Relativní vlhkost vzduchu 50-60%
 • Skladujte na pevném podkladu a v původním obalu
 • Zabraňte mechanickému poškození při manipulaci

Doporučená doba skladovatelnosti:

Při dodržování uvedených podmínek je skladovací doba až 5 let.

Technická podpora zákazníkům