CzechStar s.r.o.

CRC FERROKLEEN PRO

Čistí natřené a holé kovové povrchy kontaminované rzí, vápnem, řasami, olejem a dehtem.

Kategorie produktů