CzechStar s.r.o.

CRC FOODKLEEN (FPS)

Rychle se odpařující čistič na bázi rozpouštědel. Odstraňuje těžké nečistoty v potravinářském průmyslu.

Směs rozpouštědel k použití v potravinářském průmyslu dle NSF A8,C1. Pro bezpečnější použití je bod vzplanutí vyšší než 40 °C. Rozpouští vazelíny, oleje, maziva, asfalt a nevytvrzená lepidla. Může být agresivní vůči některým plastům a nátěrům. Před použitím proveď zkoušku kompatibility.

Detaily

balení

500 ml, 5L

Kategorie produktů