CzechStar s.r.o.

CRC SLIDEWAY OIL

Olej s nízkou viskozitou pro mazání vysokorychlostních vřeten a kluzných vedení .

Kategorie produktů